Velkommen til Mino

Mino er en database over materiell og læremidler for minoritetsspråklige barn i barnehage og elever / lærlinger i grunnopplæringen. Den inneholder også informasjon om læremidler for grunnskoleopplæring for voksne minoritetsspråklige, ordbøker, grammatikk og faglitteratur. 

Databasen er laget med tanke på lærere og annet pedagogisk personell som arbeider med disse målgruppene.

Vi ønsker å oppdatere databasen kontinuerlig. Vennligst gi oss tips om det er noe du savner.