Norsk n!

Fagbokforlaget, 2009

Jorun Fjeld og Gölin Kaurin Nilsen

Voksenopplæring. Spor 2. Nivå A-A2.

Norsk nå! er et læreverk i norsk som andrespråk. Det dekker begynneropplæringen i norsk fram til Norskprøve 2. Det er skrevet for deltakere på spor 2, men er spesialtilpasset for de med behov for langsom til middels progresjon.

Læremiddelpakken Norsk nå! har også nynorske komponenter: Tekstbok, Arbeidsbok 1 og 2, samt Lydbok. Ordlister på 18 språk.

Læreverket består av: Tekstbok, Arbeidsbok 1, Arbeidsbok 2, Lydbok, Lærerveiledning, Lærer-CD, Øvinger i lytteforståelse, Gratis nettressurs

http://fagbokforlaget.no/?ressursside=ja&artikkelid=363

http://norskna.portfolio.no/ 

Norsk N! tekstbok

Fagbokforlaget 2009

Gölin Kaurin Nilsen og Jorunn Fjeld

 

Tekstboka følger en rolig progresjon. Hver leksjon åpner med en oversikt over viktige ord og uttrykk. Deretter følger rikt illustrerte tekster og dialoger knyttet til leksjonens tema.

ISBN 978-82-11-00861-9

Norsk N! arbeidsbok 1

Gölin Kaurin Nilsen og Jorunn Fjeld

Fagbokforlaget 2009

Verket har en arbeidsbok for hvert nivå, A1 og A2. Dette sikrer mange og varierte oppgaver og motiverende delmål for deltakerne.

www.fagbokforlaget.no

 

ISBN 978-82-11-00862-6

Norsk N! arbeidsbok 2

Gölin Kaurin Nilsen og Jorunn Fjeld, Fagbokforlaget 2009

Verket har en arbeidsbok for hvert nivå, A1 og A2. Dette sikrer mange og varierte oppgaver og motiverende delmål for deltakerne.

ISBN 978-82-11-00863-3

Norsk N! lydbok

Gölin Kaurin Nilsen, Jorunn Fjeld, Fagbokforlaget 2009

Lydboka består av innleste tekster fra tekstboka (CD1-4) samt oppgavene i lydlære og uttale fra begge arbeidsbøkene (CD 5).

ISBN 9788211008824

Norsk N! lrer-CD

Gölin Kaurin Nilsen og Jorunn Fjeld, Fagbokforlaget 2009

På lærer-CD-en er øvinger i lytteforståelse lest inn sammen med lydstoff fra lærerveiledningen.

ISBN 978-82-11-01281-4

Norsk N! lrerveiledning

Gölin Kaurin Nilsen og Jorunn Fjel

 Fagbokforlaget 2009

Lærerveiledningen inneholder det læreren trenger for å planlegge undervisningen. Den omfatter introduksjon til verket, metodiske tips, forslag til undervisningsopplegg med kopioriginaler/lysark, ekstra lydlæreoppgaver og tester samt et eget skriftformingskurs.

www.fagbokforlaget.no

 

ISBN 978-82-11-00865-7

Norsk N! vinger i lytteforstelse

Gölin Kaurin Nilsen og Jorunn Fjeld,, Fagbokforlaget 2009

Øvinger i lytteforståelse omfatter varierte oppgaver i lytteforståelse. I boka finnes også lyttetekstene og fasit.

www.fagbokforlaget.no

ISBN 978-82-11-00864-0

Plakat Norsk n! og Godt sagt Alfa

Gölin Kaurin Nilsen, Jorunn Fjeld og Hanssen Ellen, Fagbokforlaget 2009

På den ene siden av plakaten er det en plansje med spørreord på mange språk, samt litt informasjon om Norsk nå!-serien. På den andre siden av plakaten finnes alfabetet med illustrasjoner fra Godt Sagt Alfa og litt informasjon om Godt sagt Alfa-serien.

ISBN 978-82-11-00866-4